voorbeeld verlenging huurcontract korte duur

Opgelet 3: bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van kortingscode vente exclusive pasen toepassing op schriftelijke huurovereenkomsten van bepaalde duur die vór 28 februari 1991 zijn afgesloten.
Er is een promo code rent a car dollar belangrijk verschil tussen beide overeenkomsten.
Volgens de woninghuurwet duren huurovereenkomsten voor een woning-hoofdverblijfplaats in principe negen jaar.Deze opzegmogelijkheid is enkel van toepassing op huurovereenkomsten van negen jaar en niet op huurovereenkomsten van drie jaar of minder.De huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor maximaal twee (voor zelfstandige woonruimte) respectievelijk vijf jaar (voor niet zelfstandige woonruimte) moet het leven is kort latijns niet verward worden met de huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur.Advies, wilt u meer informatie over de huurovereenkomst voor bepaalde tijd?De verlenging moet schriftelijk gebeuren.Een huurovereenkomst van drie jaar of minder kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd worden opgezegd.Deze contracten kunnen door de huurder enkel worden beëindigd onder de voorwaarden bepaald in het contract.Met bloed- of aanverwanten worden bedoeld: afstammelingen, aangenomen kinderen, bloedverwanten in de opgaande lijn en bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad (ooms, tantes en de kinderen van een broer of zus).We raden je aan om hoe dan ook contact met ons op te nemen.Indien de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt met een opzeggingstermijn van zes maanden om reden van persoonlijke bewoning, uitvoering van werken of zelfs zonder motief, kan de huurder een tegen-opzeg geven met een opzegtermijn van een maand, zonder opzegvergoeding, ook al gebeurt dit tijdens.Aarzel dan niet en neem direct contact op met onze huurrechtadvocaat.
De huurder kan vragen aan de verhuurder dat het bewijs van de verwantschap wordt voorgelegd.Het artikel 3 van de wet van 20 februari 1991 bevestigt het dwingende karakter van deze bepaling opnieuw: geen enkele tegenstrijdige contractuele overeenkomst is geldig.Een contract van korte duur kan dus voorzien in een bepaling waarbij de oorspronkelijke huur verlengd kan worden onder dezelfde voorwaarden, zelfs mondeling, mits de totale duur van 3 jaar niet wordt overschreden.Beide partijen kunnen de overeenkomst wel opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd (drie jaar of minder met een opzegtermijn van drie maanden.Een contract van 9 jaar kan ten allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om er zelf te gaan wonen.De huurder moet zijn opzeg niet motiveren.Bij gebrek aan tijdige opzegging wordt het huurcontract van korte duur geherkwalificeerd als huurcontract van 9 jaar.De voorwaarden van het huurcontract moeten ongewijzigd blijven met uitzondering van de looptijd van de verlenging die kan verschillen van de oorspronkelijke looptijd.Zich vastleggen voor 9 jaar kan soms angstaanjagend zijn.
Lees goed de bijhorende uitleg bij het document, zodat je de juiste brief voor de juiste situatie gebruikt.
Een voorbeeld hiervan is het overlijden van de bloed- of aanverwant die de woning heeft betrokken.


[L_RANDNUM-10-999]