vereisten voor een kort geding

Rechtszaak Jaar van herkomst: 1237 (CG I 1, 32 ) (c).
De wet stelt dat dit alleen mogelijk is als absolute noodzaak aanwezig.De uitspraak in een kort geding is een voorlopig maar wel bindend oordeel.Deze procedure heeft niks te maken met de kort geding procedure, de enige gelijkenissen zijn dat men ook snel een uitspraak kan bekomen en dat dezelfde rechter (de voorzitter van de bevoegde rechtbank) oordeelt.Synoniemen procedure proces rechtsgeding rechtszaak, taaladvies.AnsaldoBreda stelt echter dat de vertraging hen niet aan te rekenen is, omdat specificaties van de trein gedurende het proces veranderden.Volgens fashion for home kortingscode nmbs biedt het contract de mogelijkheid de order te annuleren als er sprake is van een vertraging van meer dan 9 maanden.Het kort geding dient op vrijdag 28 juni.00 uur.Kort geding tegen ING, nMBS heeft 37 miljoen euro betaald.Het moet dan wel gaan over dringende zaken en de beslissing is voorlopig: zij heeft geen invloed op de zaak zelf.De rechter motiveert zijn uitspraak met het feit dat er in 2018 maximaal 500.000 vluchten op Schiphol zijn afgesproken, waaronder.000 in de nacht.Als een partij zich niet bij de uitslag wenst neer te leggen, kan zij in hoger beroep gaan of alsnog via een normale procedure een uitgebreide behandeling vragen.Uitspraak: x d, verbuigingen: gedingen (meerv.) rechtszaak kort geding (rechtszaak voor een kwestie waar haast bij is) in het geding zijn (aan de orde zijn kernerman Dictionaries.
Een kort geding (in het Vlaams kortgeding ) is een kort durende civiele procedure voor spoedeisende zaken die naar hun aard snel beslist moeten worden.Zaak behandeld door arbiter.ING neemt daarin met 23 procent het grootste deel voor haar rekening.8 definities op Encyclo, geheel van procedurehandelingen tussen de inleidende akte en het vonnis.In dat verband sleept het Italiaanse bedrijf NS en nmbs voor de rechter in Utrecht.Dat bedrag is via tien banken volledig vastgelegd in bankgaranties.De luchthaven moet met onmiddellijke ingang.700 vluchten extra beschikbaar stellen in het vakantieseizoen.Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 98 van de Nederlanders en 91 van de Vlamingen het woord geding).(-en rechtszaak, rechtshandel, proces.
De juridische procedures in het Fyra-dossier zijn begonnen. .
Kort(e) gedingen: Wat is het meervoud van kort geding : kort gedingen of korte gedingen?


[L_RANDNUM-10-999]