De Gemeentewet is door de regering en het parlement vastgesteld Gemeente gaat gewoon door.
De regels in het kader van kortingsbonnen decathlon de ruimtelijke ordening zijn er om de burger te beschermen en dus niet de ondernemer.
Bijzonder is wel dat dit ook paul de kort gaat gelden voor de brandweervoertuigen die dan andere wegen zullen moeten zoeken om bij bepaalde branden te komen.Dus indien er in het rapport melding wordt gemaakt van scheuren of verzakkingen dan moet in het rapport exact staan hoe groot deze scheuren en verzakkingen zijn.BurgerBelangenAlmelo zal echter wel politiek actief blijven.De burgemeester heeft de regels zo opgesteld dat het bestuur niet vrij meer zou zijn om haar eigen bestuursleden te bepalen.Er zou een bepaling dienen te komen dat een rechtspersoon welke in het bezit is van een horecavergunning een opgave dient te doen aan wie het gebouw in (mede) gebruik is dan wel wordt gegeven.Dus al met al 4 maanden.Het Bureau bibob van het Ministerie van Justitie heeft inzake het gijzelingsdrama in haar eerste rapport al een duidelijk standpunt ingenomen.Daar moet een einde aan komen stem.Deze is overeind blijven staan zodat de betreffende ambtenaar nog een volledig belang blijft houden, conform het gestelde in artikel 6:19 onder 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, aangezien er niet geheel aan zijn bezwaar tegemoet is gekomen.Het nieuwe artikel 26 zorgt voor de onzichtbaarheid van de ondernemer en leidinggevenden.De bevolking van Almelo.Tenslotte staat in het "Verslag WA-overleg Sociale Economische Zaken" van onder het kopje "Horeca "Daarnaast Bibob onderzoek instellen".
In een tweede zaak waarbij er door de onderneemster gegevens zijn opgevraagd en die gegevens slechts voor een deel zijn verstrekt heeft zij ook daartegen een bezwaarschrift ingediend.
Menig horeca ondernemer heeft een dergelijke boete ondertussen opgelegd gekregen.
Het standpunt van de VVD en D66 is volstrekt ondoordacht en niet op zijn plaats.Voor het overlast gevend stallen van fietsen en bromfietsen is al wel wat geregeld in de APV. Fortezza en de juridische kanten van de financiƫle ondersteuning.En als belangrijkste onderdeel van de motivering.Deze reserve heeft eigenlijk het doel om toekomstige financiƫle missers in het kader van het masterplan op voorhand al af te dekken.En daarbij op latere datum promotion code spicejet ook nog eens een stuk gemeentegrond aan die kavel kan toevoegen.Het oude bestuur heeft dit probleem ook al aangekaart bij het gemeentebestuur maar daar ook nooit een behoorlijk antwoord op gekregen.Geen wettelijke plicht, dus vooral niet doen.Aanstaande zondag 23 november 2008,.10 uur op Nederland II zal Zembla aandacht besteden aan het gijzeldrama in Almelo.
Menig bestemmingsplan is in dat kader al gesneuveld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.


[L_RANDNUM-10-999]