De Kort: Als Raad van Toezicht hebben we het afgelopen jaar stevig ingegrepen op het gebied van financiƫn en kwaliteit.
Contact: Marian de Kort-Noordermeer, exposities ( verwacht lopend voorbij) voorbij Vaste kunstenaars, arie Berkulin, nicole van den Biggelaar.De bestuurszaken die direct ouders en/of leerlingen raken, vallen onder het instemmingsrecht van de oudergeleding (art.8 en9 WMO).Om de kwaliteit van de besprekingen en de besluitvorming te vergroten is voorts gekozen voor een onafhankelijke voorzitter (een ouder van een cpob-leerling).Gerner, de heer.De Kort: We werken aan vertrouwen en meer stabiliteit.De MR heeft advies- en instemmingsrechten.b.t.Van Grevenstein, mevrouw.B.M.(Marian) Grobbink, de heer P(Peter).De RvT gaat dan met zes personen verder.Daarmee bestaat de raad momenteel uit zeven leden.Voor cpob als geheel functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die dezelfde rechten heeft als de MR voor zaken die alle scholen van cpob of van alle cpob-scholen in een plaats aangaan.Kunstenaars met werk in stock, arie Berkulin, louis Derijks, rudi van Dijk, huub de Kort I, theo Kuijpers.De Beukelaar, teun van den Akker zal eind 2017, als zijn tweede termijn is vervuld, afscheid nemen.Beide leden van de oude Raad van Bestuur zijn afgetreden.Regelmatig wordt voor de gehele GMR een studiebijeenkomst georganiseerd.We hebben ook samen met een hoogleraar Governance ons eigen handelen kritisch onderzocht.
Op de foto, van links naar rechts: Lodewijk de Beukelaar, Peter Lamers, Pieter de Kort, Helma van Grevenstein, Boudewijn Gerner, Marian Grobbink en Teun van den Akker.Het financieel economisch op orde brengen van Laurens viel samen met het verscherpte toezicht van de Inspectie van de Gezondheidszorg en de zware kritiek in de media.De MR bestaat bij het basisonderwijs uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders; de personeels- en oudergeleding met een bevoegdheidsverdeling.Dat betekent onder meer dat de RvT-leden veel intensiever onderling contact hebben en vaker met medewerkers in gesprek gaan.Wel zorgen we ervoor dat ouders en medewerkers gelijk zijn vertegenwoordigd.Het instemmingsrecht gaat volgens bepaalde procedures.
Het door de school te voeren beleid.
[L_RANDNUM-10-999]