Klimaatneutraal of, cO2-neutraal zijn termen die aangeven dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering.
De onderzoekers laten ook zien dat de korting entree rijksmuseum ing banen van Uranus, Neptunus en Saturnus van invloed zijn op de positie van de zon en dat daardoor mogelijk ook de omvang van het drijfijs beïnvloed wordt.
Voor het samenstellen van complexe organische verbindingen zoals enzymen, vitaminen, geur-, smaak- en afweerstoffen benutten planten - naast de suikers en aminozuren die ze met hun bladgroen al aanmaken - bij voorkeur organische koolstofverbindingen uit de bodem, die door het bodemleven 'op bestelling' worden aangereikt.
Glyfosaat heeft dus grote gevolgen voor de gezondheid van vrijwel alle op het land levende organismen.Daar achteraan komt de industriële voedselverwerking, waar ook nog vaak nutriënten verloren gaan, en soms veel!De humusvorming komt daardoor uiteindelijk tot stilstand en het humusgehalte is op dat moment al sterk teruggelopen.Dat is de zwarte lijn.Dat is wel een hele ruime marge voor een wetenschapper.Gisteren was het weer zo ver.Een mooie kans voor anaerobe schimmels!
Deze meetstations tonen een opvallend grote relatieve zeespiegelstijging.
Het eindstadium is zuurstofloosheid, bodemerosie en vrijwel totale onvruchtbaarheid.Let daarom goed op wat er klimaatneutraal gemaakt is: klimaatneutraal product (bijvoorbeeld een brochure) klimaatneutrale dienst (bijvoorbeeld een vakantiereis of een congres) klimaatneutraal gebouw (bestaand of nieuwbouw) klimaatneutrale organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf of gemeente) klimaatneutraal grondgebied (bijvoorbeeld een gemeente of regio).Zo levert Rijkswaterstaat de data van Den Helder.De eerste zou wel eens de AMO kunnen zijn, de tweede is gekoppeld aan de zogenaamde thermohaliene circulatie.Het is de huidige ligging van de noordkust van Noord-Amerika en Eurazië rond de Arctische Oceaan die zorgt voor die arctische amplificatie.Dat laatste verklaart ook waarom het vaak enige jaren duurt voordat de natuurlijke bodemvruchtbaarheid weer terug komt: het bodemleven moet eerst weer op gang komen.Ik wilde daarvoor gebruik maken van meetstations die over de afgelopen 100 jaar een continue meetreeks produceerden. .Nitraten en andere stikstofzouten die vaak in overmaat in landbouwgronden aanwezig zijn.Bron: Klimaatgek, uit de regressie-analyse die Jan Ruis in 2015 op deze site heeft uitgevoerd bleek dat de afname van het Noordpoolijs vanaf 1979 voor een groot deel statistisch te verklaren valt uit het verloop van de AMO, de Atlantische Multidecadale Oscillatie.Maar wil een beeld krijgen van de globale zeespiegeltrend. .Bron: MetOffice.
Uit een rapport van Shell uit 2006 betreffende gaswinning in de Waddenzee komt de volgende grafiek.


[L_RANDNUM-10-999]