Zij dienen van body fit shop kortingscode hun benoeming, van de door hen bepaalde procesorde, van het begin van de arbitrage en van het einde van de arbitrage schriftelijk mededeling te doen aan tamara.
Als een student in het gelijk wordt gesteld, krijgt hij dit bedrag terug, alsmede een forfaitaire vergoeding voor eventuele proceskosten wanneer een advocaat de student heeft bijgestaan.
Indien een geschil bestaat tussen meer dan twee partijen of greve schoenen met korting groepen van partijen, of indien benoeming van een vervangende arbiter noodzakelijk blijkt, zal worden gehandeld overeenkomstig de voorafgaande bepalingen.Tamara kan desverzocht deze termijn verlengen, indien zij daartoe aanleiding acht.Voorbeeld: een student wordt de toegang tot de instelling ontzegd, terwijl zijn (herhalings)tentamens een paar dagen later zijn.Dat kan vaak via een klachtenloket, loket rechtsbescherming.i.d.Tamara is niet gehouden tot enige betaling van kosten die niet door een depot zijn gedekt.
Vaststelling administratiekosten en uurtarief van arbiters Iedere twee jaar worden administratiekosten en uurtarieven van arbiters door het bestuur van tamara opnieuw vastgesteld.Een tegenvordering, die niet uiterlijk bij Memorie van Antwoord, dan wel, bij gebreke daarvan, bij het eerste schriftelijke of mondelinge verweer is ingesteld, kan nadien niet meer in dezelfde arbitrage worden ingesteld.Een tegenvordering is toelaatbaar, indien daarop dezelfde overeenkomst tot arbitrage als die waarop de arbitrage-aanvraag is gebaseerd, van toepassing is dan wel door partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend van toepassing is verklaard.In alle gevallen moet dat schriftelijk worden gedaan.Taxidienst Uber gaat chauffeurs die via de app rijden, verzekeren tegen de financiƫle gevolgen van levensgebeurtenissen als ernstige ziekte, letsel en ouderschap.Van ieder geval van ontheffing of wraking van een (de) arbiter(s) wordt door partijen onverwijld mededeling gedaan aan tamara.Het Reglement is van toepassing in de vorm welke het heeft op het tijdstip waarop de arbitrage aanhangig wordt gemaakt.


[L_RANDNUM-10-999]