Dit sluit aan op de ambitie de samenleving meer te betrekken. .
De onderhandelingen hebben binnen drie weken geresulteerd in een hoofdlijnenakkoord en draagt de titel Rijswijk maken we Samen!GroenLinks, VVD, D66 en Wij. .Om de tafel zitten vanaf links gezien: Armand van de Laar, Constantijn Dolmans, Marja Pelzer-Vooijs, Björn Lugthart, Sjaak van der Tak, Marloes Borsboom-Turabaz, Marieke Alberts, Coen Sleddering en Jorke van der Pol.Dat begint met een hoofdlijnenakkoord, waarbij de mogelijkheid bestaat voor partijen die niet mee onderhandelen alsnog hun inbreng te doen. .De bij het akkoord betrokken partijen hebben de volgende kandidaat-wethouders voordragen: Marloes Borsboom-Turabaz GroenLinks Rijswijk, björn Lugthart-Wij.Landgoederenzone en Wilhelminapark) en milieu.Op 5 april lichtte verkenner Sjaak van der Tak zijn verslag van de verkenning toe.We maken zo Rijswijk klaar voor de toekomst.Rijswijk, jorke van der Pol VVD Rijswijk, armand van de Laar kortingen pretparken D66 Rijswijk.Jeugdzorg, subsidiebeleid en verordening, financiën (incl.Van der Tak: Ik wil mijn complimenten overbrengen aan de onderhandelaars van de partijen.In dit verslag beval hij aan de programmatische onderhandelingen en de formatie te starten met de fracties van GroenLinks, VVD, D66 en Wij. .Het akkoord is gereed om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad, de inwoners en maatschappelijke instellingen. .
Plaspoelpolder en In de Bogaard, Acquisitiebeleid) Grondzaken Stadsbeheer Wonen Onderwijs Projectwethouder Uitwerking gebiedsvisie PPP (1eportefeuillehouder) In de Bogaard (1eportefeuillehouder) Implementatie Omgevingswet (2eportefeuillehouder) RijswijkBuiten (2e portefeuillehouder) Hoofdfoto is van de vier kandidaat-wethouders, van links naar rechts: Armand van de Laar, Marloes Borsboom-Turabaz, Jorke van der Pol.Economische bedrijvigheid centra.o.Deze constructieve wijze van onderhandelen heeft ertoe bijgedragen dat de formatie in Rijswijk binnen drie weken rond.Op de tweede foto, de onderhandelaars met de verkenner Sjaak van der Tak in hun midden.P O economische Dienstverlening richting ondernemers (Horeca, Detailhandel, /Startende ondernemers en Toerisme).Eneco armand van de Laar D66 ( 4e loco-burgemeester).hebben op woensdagavond 25 april een hoofdlijnenakkoord getekend dat de basis legt voor het nieuwe college in Rijswijk.Dit komt tot stand met de inbreng van de samenleving in al haar ecomare korting natuurmonumenten geledingen.Maatschappelijk vastgoed welzijn, verkeer Vervoer.Het hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor een samenlevingsakkoord.Projectwethouder, huis van de Stad (1ePortefeuillehouder beatrixlaan (1eportefeuillehouder).

Het is vanuit het vertrouwen op de constructieve basishouding dat ook in een nieuwe bestuursperiode partijen elkaar weten te vinden en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen.
Beatrixlaan (2eportefeuillehouder rijswijkBuiten (1e portefeuillehouder huis van de Stad (2ePortefeuillehouder björn Lugthart Wij.
In de Bogaard (2eportefeuillehouder uitwerking gebiedsvisie PPP (2eportefeuillehouder jorke van der Pol VVD (3e loco-burgemeester).


[L_RANDNUM-10-999]