bisschop gerard de korte

Voor entree en kaartverkoop klik op de beveiligde omgeving van /shop/ghk, namens Key2Singing, Annette van Gastel.
Hij stierf op 27 december 1927 in Edam.
Vormselviering in de Petruskerk, zaterdag 9 juni hebben 17 kinderen en 11 volwassenen uit onze parochie het sacrament van het.
H.) -waar ze al als meisje op het internaat bij de zusters was geweest- op In Bergen herinnert pizzeria korte lijnbaan rotterdam men zich soms nog dat haar moeder -Sophie dus- er indertijd tegen heeft geprotesteerd dat de post voor de internen er werd opengemaakt, iets wat op Hageveld.De Hoornse pastoor Huibers volgde hem op in 1935, in een tijd met welk kort kapsel past bij mij andere zorgen: economische crisis en opkomende oorlogsdreiging.Onder anderen door twee begaafde parochiekapelaans in het begin van de twintigste eeuw die samenwerkten met het toenmalige hoofd van de familie Stumpel, Eduard, de uitgever en drukker van het zeer roomsgezinde weekblad 'Onze Courant'.In 1880 werd hij predikant in Utrecht.Gijsen kwam er bovendien via kerkelijke kanalen achter dat het ingezamelde geld niet zozeer voor de missie gebruikt werd, maar voor sociale en emanciperende projecten, zonder dat de Kerk er nadrukkelijk bij betrokken was; bovendien bleken er vele projecten van linkse bevrijdingstheologen begunstigd te worden.Tot ze een keer dreigde naar de Utrechtse aartsbisschop, Mgr.Sophie is dus wel geslaagd in het Rooms houden van haar pleegkinderen!Ze was actief in sociale en charitatieve verenigingen zoals de Elisabethvereniging tot steun aan meisjes en (arme) moeders, de Mariabond voor drankbestrijding, het koor "Liederen Leeft" en de bezinnings- en ontwikkelingsgroep die avondbijeenkomsten organiseerde met.De al gemaakte plannen om het Limburgse bisdom in lijn met de constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) te brengen werden uitgevoerd.Zelf had ze graag 'op de tribune' (dus op een van de bovenbalkons) plaatsgenomen maar die waren gereserveerd voor de 'weldoeners van de parochie'.09 jul, bijeenkomst Landelijk Bestuur 20 aug, europees treffen OFS en YouFra 29 aug, bijeenkomst Landelijk Bestuur, bekijk alle activiteiten.Stein bewerken In Stein ontstond er een conflict tussen Gijsen en een groep traditionalistische rooms-katholieken rond de familie Meuleberg en de mystica en zieneres Bertha Meuleberg, die gezamenlijk een nieuwe kapel wilden laten inwijden.Haar horizon werd verbreed: in 1922 nam ze deel aan het Nansencomité en ze sloot vriendschap met de toenmaals beroemde Hoornse zangeres, mevr.De kinderloze Hoornse oom en tante besloten drie van de vaderloze Bronsveldkinderen als pleegouders te gaan verzorgen.
Leenders getiteld 'De papieren kapelaan' (in het artikelenboek 'Broeders, sluit u aan!
In de volksmond staat het ook wel bekend als Koeliekerk, vanwege het opschrift op de neo-classistische voorgevel: Hic domus Dei est et porta coeli, Dit is het huis van God en de poort van de hemel.Op 2 augustus 1894 huwden in Den Haag Walrand Bronsveld en Sophie Vitringa ondanks de bezwaarde families en ze gingen wonen op Schotersingel 115 te Haarlem.Ze werd niet herkozen en beëindigde haar werk in Den Haag op 14 september 1925.Hij stimuleerde de oprichting van allerlei verenigingen in katholiek verband en is de auctor intellectualis van een tot in het uiterste doorgedreven verzuiling in Hoorn.Namens de vormselwerkgroep, Sylvia Maenhout, kerk in beeld: Hartebrugkerk.Volgens het Katholiek Nieuwsblad kan op de achtergrond de zaak van de conrector van zijn priesteropleiding, die publiekelijk beschuldigd was van een homoseksuele verhouding met een (overigens reeds oudere, lang volwassen) seminarist, hier ook een rol in gespeeld hebben.Het bericht erover kwam op zijn school aan als een donderslag, maar de oorzaak werd pas later bekend.Het gebouw stamt uit 1836 en is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.Hun adressen in Hoorn waren: Koepoortsweg 28 en 73, Gouw 14, later Doelenkade 37 en uiteindelijk Draafsingel.
Voorstanders van de bisschop vonden dat hij via de Bijzondere Synode in 1980 onder druk was gezet door zijn medebisschoppen om een handtekening onder het document te plaatsen waarin hij beloofde de eenheid met de missieorganisaties te herstellen.
De rechtbank vindt dat niet genoeg om een klacht aannemelijk te achten.

Hij leverde elke week een trendsettende bijdrage aan Stumpels krant, waardoor hij de bijnaam 'de papieren kapelaan' kreeg.
Bij die gelegenheid schijnt de Haarlemse vorst-bisschop zeer onder de indruk van haar persoonlijkheid te zijn geraakt, want Smeele kreeg een missive dat ze weer met haar drie kinderen op een goede plek aan de vrouwenkant mocht zitten.
Als bisschop van Reykjavík werd hij opgevolgd door de Zwitserse hulpbisschop Pierre Bürcher.

[L_RANDNUM-10-999]