Aan de veroordeling wordt een dwangsom gekoppeld, zodat er voldoende prikkel is voor kpmg om te voldoen aan de veroordeling.
Kort gezegd: indien u toegevoegd wilt procederen, moet u rekening houden met de volgende toepassingspraktijk: U moet op de zitting een toevoegingsformulier of intertoys prijsvraag 2018 een toevoegingsaanvraag aan de griffier ter hand stellen.In artikel.1 van retro kapsels kort haar dit Procesreglement is bepaald dat de eisende partij de procedure kan intrekken tot het moment de zaak is uitgeroepen (aanvang mondelinge behandeling) en dat de kantonrechter in dat geval geen proceskostenveroordeling uitspreekt.De curatoren van TCN hebben grote twijfels over de juistheid van de controleactiviteiten van de accountants van kpmg.In de gevallen waarin een toevoeging is aangevraagd maar nog niet is verleend, moet een kopie van de aanvraag uiterlijk ter zitting worden ingediend.De griffie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van.30 tot.00 uur Zie.2 Bijlage.Volgens (oude) lagere rechtspraak: geen proceskostenveroordeling mogelijk.Kpmg voerde aan dat de curatoren best konden wachten met het opvragen van de stukken tot een eventuele bodemprocedure was opgestart.Berichten en stukken die per telefax zijn ingediend, behoeven niet nogmaals op andere wijze te worden ingediend.8.3 volgt dat bij gebrek aan die stukken het volledige griffierecht wordt geheven.
Dat betekent dat de partij die inzage wil voorkomen, zich erop beroept dat de partij geen rechtmatig belang heeft, maar alleen in de administratie wil snuffelen, en daar bijvoorbeeld ook een ander belang bij heeft (denk aan bedrijfsgevoelige informatie).
In bijzonder spoedeisende gevallen kan toestemming worden verleend voor het versturen per telefax van meer dan 20 pagina's.Indien de gedaagde niet al vór de datum waarop de mondelinge behandeling plaats zou vinden deze mededeling doet, zal hij tevens de Voorzieningenrechter om een (nieuwe) datum dienen te verzoeken waarop zijn hiervoor bedoelde vordering wordt behandeld.Voor het e-mailadres van de griffie wordt verwezen naar het onderdeel Contact van de betreffende rechtbank.Dat de regeling aldus moet worden uitgelegd volgt ook uit de toelichting op art 16, waarin onder meer is opgemerkt: Om te voorkomen dat de procespartij die (nog) niet beschikt over een toevoeging ook geen aanspraak zou kunnen maken op de toepassing van het lagere.De rechter geeft de curatoren gelijk.8.2 van het Procesreglement wordt voorgeschreven dat partijen die met gefinancierde rechtsbijstand willen procederen een afschrift van een toevoeging of inkomensverklaring uiterlijk ter zitting indienen.Conclusie, het is voor een eisende partij niet meer mogelijk om een proefballonnetje op te laten door een kort geding aanhangig te maken, de gedaagde partij kosten te laten maken, kort vór de mondelinge behandeling het kort geding in te trekken en de gedaagde partij.Het gevolg is dat de gedaagde dan al kosten heeft gemaakt om de mondelinge behandeling voor te bereiden en de gedaagde door de intrekking de mogelijkheid van het vorderen van een kostenveroordeling wordt ontnomen.Zij overwogen dat het intrekken van een kort geding niet kan worden aangemerkt als afstand van de instantie, zoals omschreven in artikel 249 en artikel 250 Rechtsvordering.16 lid 4 van de Wet Griffierecht Burgerlijke Zaken.


[L_RANDNUM-10-999]